⁣Müxtəlif təbəqədən olan iki gəncin əsgərliyi heç də düz getmir. –